Join the Håndlavet newsletter. Be the very first to know about our limited arrivals, receive special offers and more.

  Image Alt

  FOR KUNSTNERE

  K U N S T N E R E  S Ø G E S  T I L  U D S M Y K N I N G S P R O J E K T E R

  Vi har en vision om at gøre Varde til en kunstby, og til det har vi brug for nogle dygtige kunstnere.

  Den vestjyske by Varde har forandret sig betydeligt de seneste år. Der er gennemført en række restaureringer af gamle byejendomme, der er opsat emaljeskilte med husnumre på samtlige bygninger og dertil matchende gadeskilte, kloakdæksler med kunstmotiver, nyt by-inventar m.m. Der er desuden sket en genopretning af brostens-gadebelægningen og gadebelysningen er ført tilbage til de gamle ”Varde-lygter”.

  På kunstens område er der også blevet gennemført (og gennemføres stadig) opsætning af skulpturer i byrummet.

  Vi er af den overbevisning at bevaring af bygningskulturarven og kunst gør noget godt for hinanden.

  Visionen er, at skabe et unikt udendørs kunstmuseum i Varde midtby. Derfor indbyder vi nu kunstnere til at komme med deres forslag til udsmykning af bygninger, gavle, byrum etc.

   

  D E L T A G E L S E

  Vi opfordrer alle interesserede kunstnere til at deltage, og vil foreslå at kunstnerne besøger byen, for bedre at kunne komme med et kvalificeret forslag til et stedsspecifikt værk. Der kan være tale om et allerede udført kunstværk, der vil egne sig godt på en bestemt placering eller et til lejligheden udført.

  Alle seriøse forslag vil blive bedømt, og de der antages til videre behandling vil blive honoreret efter nærmere drøftelse med den enkelte kunstner / kunstnergruppe.
  I det omfang, at kunsten berører ejendomsejere eller kommunen, skal der i sagens natur ske en drøftelse med disse.

  Forslaget skal indeholde en skitse af det foreslåede værk, en idébeskrivelse omkring kunstnerens overvejelser, en eller flere forslag til placering samt et kunstner-CV.

  Bedømmelsesudvalget vil løbende tage stilling til de indsendte projekter. Deltagerne vil få svar umiddelbart efter.

   

  U D V Æ L G E L S E

  Der vil blandt andet blive lagt vægt på om værket harmonerer med sine omgivelser, hvorvidt det har et højt kunstnerisk niveau, og om det skaber opmærksomhed og værdi for beskuerne. Deltagernes tidligere kunstneriske projekter og erfaringer vil ligeledes blive taget i betragtningen.

  Forslaget sendes til Mette Kristensen på mk@varte.dk

  Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 2159 2708

  X